UProLa

Неокріпші думки

Розбити рядок прогаликами

with 56 comments

Пост для тренування мізків. Дозволяється використовувати будь-яку мову. Дозволяється висловлювати свою думку на рахунок чужого коду (code review). Дозволяєтсья пропонувати НЕоптимальні варіанти – типу “а ось так робити не варто!”.

Задача

Вказаний рядок розбити прогаликами на блоки по 4.
Приклад: “ХХХХХХХХХ” -> “XXXX XXXX X”
Застосування: номер банківської картки потрібно відобразити розбитим на блоки по 4 символи, для зручності.

Python

Моє рішення йде через рекурсію (щиро сподіваюсь, що python знає про tail call). Чи зможете Ви запропонувати інше рішення задачі?

def maskString(str):
  breakLine = lambda str: [str] \
              if len(str) <= 4 \
              else [str[:4]] + breakLine(str[4:])
  return " ".join(breakLine(str))

by bunyk

Ітерація по всім символам з додаванням прогаликів у потрібних місцях.

def spaced_blocks(s):
  g = (x+' ' if i % 4 == 3 else x for i, x in enumerate(s))
  return ''.join(g).strip()

by Александр Щапов

Використовуємо зручний Пайтонівський спосіб вирізання рядка (порівняй з кількістю символів для виклику методу substring у інших мовах).

def make_me_spaced(s):
  return ' '.join((s[x:x + 4] for x in range(0, len(s), 4)))

F#

Мій пайтонівський алгоритм, але записаний іншими словами і (sic!) без явної рекурсії.

let maskString =
  Seq.unfold(fun state -> match String.length state with
              | 0 -> None
              | x -> Some(state.Substring(0,min x 4),state.Substring(min x 4)))
  >> Seq.reduce (fun r s -> r + " " + s)

Clojure

by alexyakushev

Функціональний варіант не прокатив, тому був запропонований частково імперативний підхід.

(use '[clojure.string :only (join)])

(defn spaceString [t]
 (->> (for [c [(count t)] i (range 0 c 4)]
     (.substring t i (min (+ i 4) c)))
    (interpose " ") join))

Трошки поміркувавши, автор видав правильне, функціональне рішення.

(use '[clojure.string :only (join)])

(def spaceString
 (comp join flatten
    (partial interpose " ")
    (partial partition 4 4 nil)))

Common Lisp

by dmytrish

Через рекурсію. Не впевений, що тут застосовна хвостова оптимізація…

(defun spacify (s) 
 (if (> 5 (length s)) 
   s 
   (concatenate 'string (subseq s 0 4) " " (spacify (subseq s 4)))))

Haskell

by Winnie

donut – це так автор назвав функцію makeSpaced (для тих, хто не в курсі).

donut s = donut' (-1) s
 where donut' _ [] = []
    donut' 3 (x:sx) = ' ' : x : donut' 0 sx
    donut' i (x:sx) = x : donut' (i+1) sx

by Dmytro Sirenko

spacify s = unwords (map (take 4) (takeWhile (not.null) (iterate (drop 4) s)))

Regular Expressions

by Чувак, юзающий регекспы

Реально круте рішення!

/(....)(?!$)/
replace with
/$1 /

by bunyk

Зручніший варіант, пригодиться якщо будемо “маштабувати” код.

/(.{4})(?!$)/
replace with
/$1 /

K (kona implementation)

В спробі зробити коротше за регекспи рішення, отримав таку ось катавасію. У самого автора kona не вийшло зробити коротше, що означає – k не панацея.

{1_,/" ",/:(0 +\4+&_(-1+#x)%4)_ x}

Written by danbst

Листопад 8, 2011 at 20:52

Оприлюднено в Програмування

Tagged with , , , ,

Відповідей: 56

Subscribe to comments with RSS.

 1. Якщо без рекурсії то ітерацією:

  >>> def spaced_blocks(s):
  ...   g = (x+' ' if i % 4 == 3 else x for i, x in enumerate(s))
  ...   return ''.join(g)
  ... 
  >>> spaced_blocks('asdfasdfs;flasasdfadf')
  'asdf asdf s;fl asas dfad f'
  

  bunyk

  Листопад 8, 2011 at 22:17

  • Ок, тільки коли довжина вхідного рядка кратна 4, то твій алгоритм дає лишній прогалик в кінці рядка. Додав strip(), додав в пост.

   А взагалі, я навіть не знав, що генераторні вирази можна писати в круглих дужках! Дякую.

   danbst

   Листопад 8, 2011 at 23:11

   • Блін, я от протестував на довжині < 4, на довжині 0. І чого я на довжині 4 протестувати не додумався?

    І, власне генераторні вирази пишуться тільки в круглих дужках, бо в квадратних це вже не генератори а списки. Бляха, знов забув як перекладається list comprehensions, а ще хочу Пілігрима перекласти….

    Хочеться ще переписати максимально ефективно на C, але там треба ще рахувати скільки пам’яті треба виділити під новий рядок, а так впадло 🙂 .

    bunyk

    Листопад 8, 2011 at 23:23

    • до-речі, рішення не зовсім коректне. strip() уріже усі невидимі символи у кінці рядка, а повинно просто вставити прогалики у потрібні місця, навіть якщо весь рядок з них складається.

     згоден, протупив я, але може ти знаєш варіант, як покращити ситуацію?

     danbst

     Листопад 14, 2011 at 22:25

 2. Мне сразу подумалось такое:

  In [13]: def make_me_spaced(s, step):
  ....: return ' '.join([s[x:x + step] for x in range(0, len(s) + 1, step)]).strip()
  ....:

  In [14]: make_me_spaced('1234564312345434', 4)
  Out[14]: '1234 5643 1234 5434'

  Александр Щапов

  Листопад 9, 2011 at 15:52

 3. Ось мій варіант (Haskell)

  donut s = donut’ (-1) s
  where donut’ _ [] = []
  donut’ 3 (x:sx) = ‘ ‘ : x : donut’ 0 sx
  donut’ i (x:sx) = x : donut’ (i+1) sx

  Winnie

  Листопад 12, 2011 at 18:12

  • *EqB> donut “123456789012345678901”
   “1234 5678 9012 3456 7890 1”
   *EqB> donut “12345678901234567890”
   “1234 5678 9012 3456 7890”
   прогалину в кінці враховано

   Winnie

   Листопад 12, 2011 at 18:13

  • собачий вордпрес зїв всі інденти

   donut s = donut’ (-1) s
   ..where donut’ _ [] = []
   …………donut’ 3 (x:sx) = ‘ ‘ : x : donut’ 0 sx
   …………donut’ i (x:sx) = x : donut’ (i+1) sx

   Winnie

   Листопад 12, 2011 at 18:21

 4. Вирішив продовжити гарну тенденцію постійного скорочення сніпета:

  def spaced_blocks(s):
    return re.sub('(.{4})', r'\1 ', s)
  

  bunyk

  Листопад 13, 2011 at 00:53

  • Правда тут є зовнішня залежність, але раз ми вже працюємо з рядками, то import re все одно доведеться рано чи пізно зробити :).

   bunyk

   Листопад 13, 2011 at 00:58

  • Ну, і ще дідівський метод:

   #include <stdio.h>
   #include <malloc.h>
   
   char * spaced_blocks(char *str, int len)
   {
   	int newlen = len + len / 4;
   	char *res = (char *) malloc(sizeof(char) * newlen);
   	int i;
   	int j=0;
   	for (i = 0; i < len; i++)
   	{
   		res[j] = str[i];
   		j++;
   		if(i % 4 == 3)
   		{
   			res[j] = ' ';
   			j++;
   		}
   	}
   	return res;
   }
   
   int main(void)
   {
   	char *str = "asdfasasdfafd";
   	printf("'%s'\n", spaced_blocks(str, 13));
     	return 0;
   }
   

   Хех. Писати на C після Python-на не так вже й важко як здається. Трохи незвично, але можливо. Крім того, коли знаєш що тут кожен байт в твоїх руках, це навіть мотивує.

   Треба буде якусь пітонівську бібліотечку написати, лиш не можу придумати яку мені треба було б…

   bunyk

   Листопад 13, 2011 at 01:19

   • Ах, тут ще бракує завершаючих нулів. Дивно що printf нічого на це не сказала. Там варто забрати параметр len, обчислити його вручну порахувавши кількість символів до нульового, і не забути виділити пам’ять для нульового символа в результаті, і додати його в кінець результату.

    Ну знав, що з першого разу правильні програми на C не виходять!

    bunyk

    Листопад 13, 2011 at 01:25

    • «вручну» — #include >string.h< і strlen()
     І виділяти пам’ять прямо всередині фунції тут трохи моветон. В ідеалі це функція — це автомат над потоком, яка видає результат у інший потік (див. мій варіант нижче, хоч він і не по-юніксовськи хачний, я намагався скоротити розмір коду).

     dmytrish

     Листопад 14, 2011 at 20:13

 5. #include 
  using namespace std;
  
  // k - step, must be > 0
  // s - source string, s.size() must be > 0
  string add_spaces(string s, int k) {
   int z=s.size();
   string r(z+(z-1)/k,' ');
   for(z=0;s[z];)
    r[z+z/k]=s[z++];
   return r;
  }
  
  int main() {
   string test = "";
   for (int i = 1; i < 12; ++i) {
    test += (char)'0' + (i%10);
    for (int j = 1; j < 5; ++j) {
     cout << test << " spaced by " << j << ": " << add_spaces(test, j) << "!" << endl;
    }
   }
   return 0;
  }
  
  

  ps. давно на сишке не писал

  jtimv

  Листопад 13, 2011 at 01:38

 6. Clojure

  (defn split [s]
   (->> s
      (partition 4)
      (interpose " ")
      flatten
      join))
  

  alexyakushev

  Листопад 13, 2011 at 02:26

  • Можна без аргументів, на одних higher-order:

   (def split
    (comp join flatten
       (partial interpose " ") (partial partition 4)))
   

   alexyakushev

   Листопад 13, 2011 at 02:38

   • Ouch!

    user=> (def split2 (comp join flatten (partial interpose " ") (partial partition 4)))
    #'user/split2
    user=> (split2 "xxxxyyyyz")
    "xxxx yyyy"
    user=> (split2 "xxxxyyyyzz")
    "xxxx yyyy"
    user=> (split2 "xxxxyyyyzzzz")
    "xxxx yyyy zzzz"
    

    А я вже майже вирішив, що Lisp це круто…

    danbst

    Листопад 14, 2011 at 19:57

    • Винен, треба було перевірити перед тим, як писати.

     В стандартній бібліотеці немає функції, яка б розбивала послідовності по принципу, вказаному в умові. Написати свій велосипед не складніше, ніж в ваших пайтонах:

     (defn split2 [t]
      (->> (for [c [(count t)] i (range 0 c 4)]
          (.substring t i (min (+ i 4) c)))
         (interpose " ") join))
     

     >> А я вже майже вирішив, що Lisp це круто…
     Твій когнітивний апарат мене вражає:)

     alexyakushev

     Листопад 14, 2011 at 20:57

    • Вніс рішення у пост. А на мій когнітивний апарат гнати не треба, не-не-не девід блейн.

     danbst

     Листопад 14, 2011 at 22:13

    • Ага! Я двічі лошара. Є можливість, просто треба уважніше документацію читати.
     Короче, міняй рішення на оце:

     (def split2
      (comp join flatten
         (partial interpose " ")
         (partial partition 4 4 nil)))
     

     alexyakushev

     Листопад 14, 2011 at 22:30

    • Додав. Тепер згоден – Lisp це круто. Хоча не стільки Lisp, скільки стандартна бібліотека Clojure

     danbst

     Листопад 14, 2011 at 23:22

    • Лісп це теж круто, просто його крутість в цій задачі не проявляється.
     А в даному випадку роль зіграв The Clojure Way (ну і бібліотека, написана відповідно до нього), яка стимулює працювати зі всім як з послідовностями і операціями над ними (замість рекурсії чи ітерації).

     alexyakushev

     Листопад 14, 2011 at 23:40

  • Найкоротше, що я зміг народити на Common Lisp:
   (defun spacify (s) (if (> 4 (length s)) s (concatenate ‘string (subseq s 0 4) ” ” (spacify (subseq s 4)))))
   цей падлючний subseq замість нормально проковтнути позицію, неприсутню в рядку, викидає condition, в результаті не уникнути перевірки на довжину, яка коле око.

   dmytrish

   Листопад 14, 2011 at 21:04

   • А по моєму, все правильно робить. На недопустимих аргументах краще викидати ексепшени, ніж провокувати subtle errors.
    Рішення коротке, але рекурсивне.

    alexyakushev

    Листопад 14, 2011 at 21:21

   • майже правильно. Залишає прогалик, коли довжина кратна 4. На жаль я погано знайомий з функціями ліспу, тому не зміг виправити ситуацію сам. Допоможете?

    danbst

    Листопад 14, 2011 at 22:22

    • Тут помилка не в Ліспі )
     (defun spacify (s) (if (> 5 (length s)) s (concatenate ‘string (subseq s 0 n) ” ” (spacify (subseq s)))))
     Хотів зробити варіант для будь-якого n (не тільки 4), але код би тоді ще трохи розпухнув, хай буде так.

     dmytrish

     Листопад 14, 2011 at 23:37

    • Як код вставляти тут?

     dmytrish

     Листопад 14, 2011 at 23:44

    • 2 варіанти – через тег <pre> або через BB-тег
     [ sourcecode language=”lisp” ]

     [ /sourcecode ]

     danbst

     Листопад 15, 2011 at 00:00

    • остаточний варіант:

     (defun spacify (s) (if (> 5 (length s)) s (concatenate 'string (subseq s 0 4) " " (spacify (subseq s 4)))))
     

     Повидаляйте хтось сліди моєї боротьби із Вордпресом)

     dmytrish

     Листопад 15, 2011 at 00:02

    • Ок, вніс в пост. До варіантів на С/C++ приступлю завтра, ймовірно…

     danbst

     Листопад 15, 2011 at 00:20

 7. jtimv

  Листопад 13, 2011 at 03:10

 8. s.replace(/(….)/g,”$1 “)

  Чувак, юзающий регекспы

  Листопад 13, 2011 at 13:38

  • Так оно будет практически в любом языке выглядеть. На Lua, например:
   f:gsub(“….”,”%1 “))
   Только оно оставляет пробел в конце, и его приходится убирать дополнительным тримом или сабстрингом. Что добавляет информационного мусора действие. Мое предыдущее решение лишено этого недостатка.

   alexyakushev

   Листопад 13, 2011 at 13:51

   • s.replace(/(….)(?!$)/g,”$1 “)

    Чувак, юзающий регекспы

    Листопад 13, 2011 at 13:57

    • +1
     Дорош, це не ти часом?

     P.S. Dan, включи оцінки в коментарях.

     bunyk

     Листопад 13, 2011 at 14:51

    • Магия, но ок.

     alexyakushev

     Листопад 13, 2011 at 15:45

    • я

     Чувак, юзающий регекспы

     Листопад 13, 2011 at 16:48

    • чувак, ти крут. Вніс до посту, разом з модифікованим варіантом Буника.

     danbst

     Листопад 15, 2011 at 00:00

    • >>>P.S. Dan, включи оцінки в коментарях.
     та ну, хай краще пости спамлять – буде графік відвідуваності рости =)

     danbst

     Листопад 15, 2011 at 00:23

 9. Мій сішний варіант:

  #include >stdio.h<

  void gap_after_fourcc(const char *in, char *out) {
  while (*out++ = *in++)
  if (!((long long)in % 4))
  *out++ = ‘ ‘;
  *out = ”;
  }

  #define BUF_SIZE 0x100

  int main(int argc, char **argv) {
  char buf[BUF_SIZE];
  char outbuf[BUF_SIZE];

  scanf(“%s”, buf);
  gap_after_fourcc(buf, outbuf);
  printf(“%s\n”, outbuf);
  }

  dmytrish

  Листопад 14, 2011 at 18:45

  • Тобто

   #include ;
   
   void gap_after_fourcc(const char *in, char *out) {
     while (*out++ = *in++)
       if (!((long long)in % 4))
         *out++ = ' ';
     *out = '';
   }
   
   #define BUF_SIZE  0x100
   
   int main(int argc, char **argv) {
     char buf[BUF_SIZE];
     char outbuf[BUF_SIZE];
   
     scanf("%s", buf);
     gap_after_fourcc(buf, outbuf);
     printf("%s\n", outbuf);
   }
   

   dmytrish

   Листопад 14, 2011 at 18:46

   • Або, для повної unix-way-ності,

    #include <stdio.h>
    int main() {
      for (int c = -1, i = 0 ;;) {
        if (EOF == (c = getchar())) return 0;
        printf((i++ % 4) ? "%c" : "%c ", c);
      }
    }
    

    dmytrish

    Листопад 14, 2011 at 19:04

    • не катить, я не вказав у темі, але мав на увазі що потрібна саме чиста функція. Варіанти вище в стадії перевірки…

     danbst

     Листопад 14, 2011 at 22:29

    • Якщо потрібна чиста функція, то gap_after_fourcс() , можливо, і не чиста у функціональному розумінні, але таки функція. Щодо другого варіанту, то його після компіляції можна вважати елементом конвеєра баша (що таки не функція, згоден).

     dmytrish

     Листопад 14, 2011 at 23:54

   • *out = ‘\’ , малось на увазі

    dmytrish

    Листопад 14, 2011 at 23:49

   • *out = ‘\0’;

    dmytrish

    Листопад 14, 2011 at 23:50

 10. Додав у пост рішення на K3.2 (інтерпретатор kona)

  danbst

  Листопад 15, 2011 at 00:02

 11. Ще одне потворне рішення на Хаскелі (діти, не робіть цього вдома!)
  spaceBy n s = unwords(map (\ s -> take n s) (takeWhile (not.null) (iterate (\s -> drop n s) s)))
  І ще у мене стійке відчуття, що на функціях вищого порядку це можна зробити куди красивіше, але що є, то є)

  Dmytro Sirenko

  Листопад 28, 2011 at 22:15

  • Додав у пост, дякую.

   danbst

   Грудень 6, 2011 at 23:44

   • чорт, лямбди були непотрібні:
    spaceBy n s = unwords ( map (take 4) (takeWhile (not.null) (iterate (drop 4) s)))

    dmytrish

    Грудень 7, 2011 at 20:46

   • не потрібні, так не потрібні =) тепер добре видно, як на хаскелі можна писати лісп-стилем =)

    danbst

    Грудень 7, 2011 at 21:04

    • Підкол про лісп-стиль защітан))

     dmytrish

     Грудень 7, 2011 at 21:06

 12. Й так, я зрозумів, що С-шний код навіть перевірити не зможу. Дуже шкода усіх, хто старався 😦

  danbst

  Грудень 6, 2011 at 23:47


Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: